Kas
24
2019

Özel Seçki: Salâh Birsel 100 Yaşında!


SALÂH BİRSEL 100 YAŞINDA!

EVV3L kapsamında yer alan
“Salâh Birsel” başlıklı ilgilere

aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


“Biz tuhaf bir ulusuz; şair sever, şiir sevmeyiz.”
https://evvel.org/biz-tuhaf-bir-ulusuz-
sair-sever-siir-sevmeyiz-salah-birsel


Tenkitçi Firmaları (Salâh Birsel)
https://evvel.org/tenkitci-firmalari-salah-birsel


Salâh Birsel üzerine; “İşi Halley’e Bırakmayalım.”
(Zeynep Aruoba ile Oruç Aruoba)
https://evvel.org/salah-birsel-uzerine-isi-halleye-
birakmayalim-zeynep-aruoba-ile-oruc-aruoba


Yazarak Ölmek (Salâh Birsel)
https://evvel.org/yazarak-olmek-salah-birsel


Bıyıklar… (Salâh Birsel)
https://evvel.org/biyiklar-salah-birsel


Sâlâh Birsel, 1958
(H. Karakan’ın ‘Yeniler’ Antolojisi’nden…)

Yaşlılık Günlüğü-3 (Salâh Birsel)
https://evvel.org/yaslilik-gunlugu-3-salah-birsel


Yaşlılık Günlüğü- “II” (Salâh Birsel)
https://evvel.org/yaslilik-gunlugu-ii-salah-birsel


Yaşlılık Günlüğü’nden…
https://evvel.org/yaslilik-gunlugunden


Adalar (Salâh Birsel)
https://evvel.org/adalar


Yine de güçlü olduğuma inanmam.
https://evvel.org/yine-de-guclu-olduguma-inanmam


Kafa Tembelliği
https://evvel.org/kafa-tembelligi


Kuşları Örtünmek-2
https://evvel.org/kuslari-ortunmek-2

Yorum yapılmamış

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com