Eki
29
2014
0

“Dar Olan” (Dağlarca)

20141028_120145

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Bkz: Dağlarca 100 Yaşında Sergisi’nden İzlenimler

Özel Not: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kadıköy’deki apartman dairesinin “Dağlarca’nın Gökyüzü” adında bir müze olmasını vasiyet etmiştir.

 


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “F.H. Dağlarca” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/daglarca adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
28
2014
0

Bay Keuner’in Öyküleri’nden… (Bertolt Brecht)

Öz ve Biçim

Bay Keuner bir resmi izliyordu, resimdeki şeylere çok başına buyruk bir biçim verilmiş olduğunu gördü. Dedi ki: “Kimi sanatçılar dünyayı gözlemlerken birçok filozofun yaptığını yapıyorlar. Biçim için çaba gösterirken özü yitiriyorlar. Bir seferinden bir bahçıvanın yanında çalıştıydım. Elime bir bahçe makası tutuşturup, bir defne ağacını budamamı istedi. Ağaç bir saksı içindeydi ve bir kutlama günü için kiraya verilmişti. Bunun için küre biçiminde olması gerekiyordu. Hemen sağdan soldan fışkırmış filizleri budamaya başladım. Ne kadar çok çaba tüketmiştim küre biçimini yakalamak için, ama epey, epey zaman bunu başaramadım. Birinde bir tarafından, diğerinde öbür tarafından çok kesmiş oluyordum. Sonuçta bir küre olduydu, ama küre küçücüktü. Bahçıvan düş kırıklığı içinde: “İyi, bu küre, ama defne nerde?” dediydi. (s.38)


En İyilerin Zorluğu

“Ne üstüne çalışıyorsunuz?” diye soruldu Bay Keuner’e, “Çok zorlanıyorum, birazdan gelecek olan yanılgımı hazırlıyorum.” diye yanıtladı Bay Keuner. (s.17)


İyi Bir Yanıt

Bir işçiye mahkemede ‘dünyevi mi, yoksa uhrevi mi’ ant içmek istediği soruldu. “Ben işsizim” diye yanıtlamıştı işçi-“Yanıtı hiç de düşünülmeden verilmiş bir yanıt değildi.” dedi Bay Keuner, “Bu yanıtla vurgulamak istediği, kendisinin içinde bulunduğu durumda bu tür soruların sorulmasının ve belki de böyle bir duruşmanın hiçbir anlamı olmadığını anlatmak istemişti.” (s.26)


Bay Keuner ve Lirik

Bay Keuner bir şiir seçkisini okuduktan sonra dedi ki: “Roma’da aday kamu görevlileri Forum’a gelirken rüşvet olarak para almasınlar diye cepsiz togalarını giymek zorundaydılar.  Lirikçiler de öyle yensiz giysiler giysinler ki, saçılmasın yenlerinden dizeler. (s.47)

BERTOLT BRECHT
“Bay Keuner’in Öyküleri”, Çev: Anna-Murat Çelikel, Boyut Yay., 1987


Eki
25
2014
0

Hikâye: “Şair Bir Gece Hırsızı” (Karel Çapek)

karelcapek

Çekoslovak yazar Karel Çapek‘in “Kaybolan Bacak” adlı hikâye kitabına ulaşmayı “edebiyat”, “etik” ve “ironi” kavramları arasındaki ilişkiler kapsamında çok önemli bir tanışma biçimi olarak görüyorum. Çapek’in hikâye kitabı, Hasan Ali Ediz’in çevirisiyle 1953 yılında Yeditepe Yayınları’ndan yayımlanmış. Kitabın kapağı ile içerdiği hikâyelerin bazı sahnelerini Ferruh Doğan çizgiye dökmüş. Kitapta yer alan hikâyelerin tümü çok ilginç ve ironik, ancak, içlerinden bir tanesi çok hoşuma gitti: “Şair Bir Gece Hırsızı” adlı hikâye beni hem güldürdü, hem de günümüzde olan bitenler ve günümüz edebiyat ortamı çerçevesinde çokça düşündürdü.

İşbu hikâyenin tam metnine https://zaferyalcinpinar.com/sairbirgecehirsizi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Hikâyenin tam metnine EVV3L’in issuu’daki pdf alanı‘ndan da erişebilirsiniz: https://issuu.com/adabeyi/docs/sairbirgecehirsizi

İyi okumalar dileriz…

sairhirsiz7

“Şair Bir Gece Hırsızı” adlı öykü için
Ferruh Doğan’ın çizimlerinden biri…

*


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Yeditepe Dergisi ve Yayınevi” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/yeditepe-dergisi adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
25
2014
0

Hikâye: “Kargalar” (Mahmut Özay)

mahmutozay

Mahmut Özay tarafından kaleme alınan (ve 1965 yılı Sait Faik Hikâye armağanını kazanan) “Yorgo”(Yeditepe Yayınları, 1966) adlı kitapta, “toplumsal çözülme” konusunu irdeleyen güzel bir hikâyeyle karşılaştım. “Kargalar” adındaki bu ilginç hikâyenin tam metnine https://zaferyalcinpinar.com/mozaykargalar.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Hikâyeye EVV3L’in issuu’daki pdf alanı‘ndan da erişiliyor: https://issuu.com/adabeyi/docs/mozaykargalar

İyi okumalar dileriz…


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Yeditepe Dergisi ve Yayınevi” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/yeditepe-dergisi adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
25
2014
0

“Ben ve benim gibiler, müfrit insanlarız.” (Fikret Adil)

intermezzo

(…)
Burada istitrat olarak şunu söylememe müsaadenizi rica edeceğim. Beyoğlunda oturduğum zamandanberi -on sekiz sene kadar oluyor- ya birinci katta oturdum veyahut tavan arasında. İlk oturduğum yer tavan arası idi. Burada uzun müddet kaldım. Sonra Taksimde, birinci katta bir eve taşındım. Burası, hikâyemizin başında bahsettiğim “sokaktan farkı olmıyan” evdi. Hemen caddeye bakan pencereleri olduğu için, her aklına esen uğrar, akşam, gece yarısı veya sabah demez, pencereyi vurarak beni uykudan kaldırırdı. Pek tabiî bu saatte gelenlerin kafaları, alkol buharları ile dolu olduğu için, insafa yer kalmazdı.

Bu evden, tekrar bir apartımanın en üst katına taşınmıştım.

Ancak 113 basamak merdiven çıktıktan sonra kapının zilini çalmak kabil olan bu evde iken, gelip beni görmek istiyenlere evde bulunmaklığım imkânları pek az olduğunu yine ben haber vermiştim.

Buna rağmen nefeslerine güvenenler olmuştu amma birinci katta oturduğum zaman hemen her gece “ziyaret” bahanesile düşen arkadaşlardan artık gelen nadirdi. Galiba, bir gece, Çallı İbrahim kafayı tütsüledikten sonra gelmiş. Fakat merdivenin 85 inci basamağında nefesi kesilip yıkılmış, o aralık tesadüfen, kapısının önüne süprüntü tenekesini koyan bir hizmetçi görmüş, kapıcıya haber vermiş, dar yetiştirmişler, eczahaneye sırtlayıp götürerek kurtarmışlar.

İtiraf etmek lâzımdır ki, 113 basamak çıkılır şey değil. Ayasofya minaresi bile 99 basamaktır.

Netice; ben ve benim gibiler, müfrit insanlarız. Ya en üstündeyiz veya en alt katta. Bir türlü ikisinin ortasını bulamadık.

(…)

Fikret Adil
İntermezzo, Yeditepe Yay., 1955, s.28


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Yeditepe Dergisi ve Yayınları” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/yeditepe-dergisi adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
25
2014
0

Kamusal İnsanın Çöküşü ve Yeni Kapitalizm Kültürü

Richard Sennett’ın çalışmalarını “Sosyoloji’de Yakın Dönem Gelişmeler” çerçevesinde ele alan derli toplu -ve önemli- bir yazıya https://sozriko.blogspot.com.tr/2014/10/richard-sennett.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Written by in: Usta Beni Öldür! (AKSAK KOLAj) | Etiketler:
Eki
25
2014
0

Heybeli Güz

20141024_174142


“Heybeli Ada”
Güz, 2014

Fotoğraflar: Z. Yalçınpınar


20141024_160514

20141024_175232

Ayrıca bkz: Kendini Anlatan

20141024_160805

20141024_173745


Hamiş: Z. Yalçınpınar’ın “Kendini Anlatan” fotoğraflarına https://zaferyalcinpinar.tumblr.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
25
2014
0
Eki
24
2014
0

“Dağlarca 100 Yaşında” Sergisi’nden İzlenimler

daglarca1

Bugün, Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Dağlarca 100 Yaşında” sergisini ziyaret ettim. Sergide, Dağlarca’nın hayatına ve şiirlerine ilişkin etkileyici efemeratik öğelere yer verilmiş. Bu öğelerin içerisinde beni en çok etkileyen, Dağlarca’nın 1940 tarihli “Çocuk ve Allah” adlı ikinci şiir kitabının -Suavi Sonar’ın kapak tasarımıyla- ilk baskısıydı. Sergide, Dağlarca’nın kendi el yazısıyla vasiyeti de yayımlanmış… İşbu sergiyi şiir, edebiyat ve edebiyat efemerasıyla ilgilenen herkese öneriyorum. Sergi, 14 Kasım’a kadar CKM’nde ziyaret edilebilir.

Ayrıca bkz: EVV3L’in Fazıl Hüsnü Dağlarca İlgileri

daglarca2

Dağlarca’nın vasiyeti (Kendi el yazısıyla)

*


daglarca3

Dağlarca’ya İthafen İmzalı Kitaplar

*

daglarca4


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “DAĞLARCA” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/daglarca adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
24
2014
0

Ernst Bloch ve Umut İlkesi

(…)Bloch’un umut felsefesi, her şeyden önce çeşitli tezahürleriyle Henüz-Varlık-Olmayan’ın kuramıdır. Henüz-Bilincine-Varılmamış insan, Henüz-Gerçekleşmemiş tarih, dünyada Henüz-İfşa Edilmemiş Olan. İnsan ruhunun ileriye yönelik işleyişi üzerine araştırmalarında, gündüz düşlerinden (arzu imgelerinden ilham alan) “ileriye dönük düşlere” her tür düş, önemli bir yer kaplar.

En önemli eseri Umut İlkesi, çeşit çeşit –toplumsal, tıbbi, teknik, felsefi, dinî, coğrafi, müzikal ve sanatsal– ütopya arasına dağılmış arzu imgelerinin ve umut manzaralarının peşinden, geçmişe yapılan muhteşem bir yolculuktur.

Geçmiş ile gelecek arasındaki bu çok özgül ve Romantik diyalektik kipinin vaat ettiği şey geçmişin özlemlerinde gerçekleşmemiş bir vaat olarak geleceğin keşfedilmesidir: “Dolayısıyla, gelecek ile geçmiş arasındaki katı ayrımlar yıkılır; henüz olmamış gelecek geçmişte, öcü alınan ve tevarüs edilen, dolayımlanan ve gerçekleştirilen geçmiş de gelecekte görünür hale gelir” (…)

Michael Löwy
“Ernst Bloch ve Sürrealizm”
Çev: Ayşe Boren
, e-skop.com, 21 Ekim 2014

Makalenin tam metnine https://www.e-skop.com/skopbulten/surrealizm-
1924-2014-ernst-bloch-ve-surrealizm/2164
adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemli bkz: https://evvel.org/ernst-blochdan


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Gerçeküstücülük” ilgilerinin tümüne https://evvel.org/ilgi/gercekustu adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Eki
24
2014
0

Sait Faik Araştırma Atölyesi ve Bilişsel Haritalama // Dördüncü Bölüm // ‘Mektup’ hikâyesi üzerine… // 26 Ekim 2014 Pazar // Akademi Kitabevi // Kadıköy

vol4afis


Sait Faik’in edebiyatına ve yaşamına dair yeni bulgular ile bakış açıları elde etmek amacıyla, Sait Faik Müzesi çevresince gönüllülük esasında yürütülen “Sait Faik Araştırma Atölyesi” çalışmalarının dördüncü bölümü 26 Ekim 2014 Pazar günü, Kadıköy-Akademi Kitabevi’nde devam ediyor…

26 Ekim’de, 13.00-15.00 saatleri arasında, Kadıköy-Akademi Kitabevi’nde yürütülecek atölye çalışmalarında, Sait Faik’in “Mektup” adlı hikâyesi merkezinde bir oturum gerçekleştirilecek ve elde edilen bulgular ile kavramsal ilişkiler, Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita ve diğer türev haritalara eklenecektir.

saitfaikbilisselharitalama

Türkiye’de, edebiyat alanına yansıyarak Sait Faik odağında gerçekleştirilen ilk “Bilişsel Haritalama” çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://saitfaikmuzesi.org/sait-faik-odakli-bilissel-haritalama/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sait Faik Araştırma Atölyesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiler ile atölyenin diğer faaliyetleri için https://saitfaikmuzesi.org/sait-faik-arastirma-atolyesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çalışmalarımız kış aylarında hız kazanacak ve takvimimiz https://saitfaikmuzesi.org adresinde yayımlanacak…


Akademi Kitabevi şurada; https://4sq.com/10JMbDd

Facebook Etkinlik Bağlantısı; https://www.facebook.com/events/307495856121257/


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Sait Faik” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/sait-faik adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
23
2014
0
Eki
23
2014
0

Hatırlamak

öylesine uzun hatırlamıyorsunuz ki
sanki unutmayı siz icat etmişsiniz

Tekin Deniz

Eki
23
2014
0

Luis Buñuel üzerine… (Ayşe Seda Keleş)

Luis Buñuel ve gerçeküstü sinema üzerine derli toplu bir yazıyı Ayşe Seda Keleş kaleme almış; https://www.kuledibi.org/manset/surrealist-sinemanin-atasi-luis-bunuel/


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Gerçeküstücülük” başlıklı ilgilerin tümüne https://evvel.org/ilgi/gercekustu adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
23
2014
0
Eki
22
2014
0

Sait Faik Araştırma Atölyesi ve Bilişsel Haritalama

saitfaikbilisselharitalama

Bugün -3 Ekim 2014 itibariyle- Türkiye’de, edebiyat alanına yansıyan ilk “bilişsel haritalama” çalışmasını EVV3L’in dostlarıyla, takipçileriyle ve edebiyat araştırmacılarıyla paylaşmanın heyecanını yaşıyorum…

“Yeni” yöntemler ile çeşitli bakış açıları geliştirerek Sait Faik’in edebiyatına ve yaşamına değinen “yeni” bulgulara ulaşmak amacıyla, Burgaz Adası Sait Faik Müzesi kapsamında kurduğumuz “Sait Faik Araştırma Atölyesi”nin ilk sonuçları(çıktıları, haritaları) yayımlandı.

Sait Faik Odaklı Bilişsel Haritalama çalışmasına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://saitfaikmuzesi.org/sait-faik-odakli-bilissel-haritalama/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sait Faik’in, “Lüzumsuz Adam” başlıklı hikâyesini merkez alarak gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları sonucunda oluşan bilişsel haritaya https://saitfaikmuzesi.org/luzumsuz-adam-uzerine/ adresinden,  “Papaz Efendi” hikâyesini merkez alarak gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları sonucunda oluşan bilişsel haritaya ise  https://saitfaikmuzesi.org/papaz-efendi-uzerine/ adresinden erişiliyor…

Türkiye’de, edebiyat alanına yansımış ilk bilişsel haritalama çalışmalarına emek veren Şükret Gökay‘a, Tekin Deniz‘e, Canan Cürgen‘e ve atölye katılımcılarımızın tümüne çok teşekkür ederim.

Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde hız kazanacak ve takvimimiz https://saitfaikmuzesi.org adresinde yayımlanacak…

Sait Faik Araştırma Atölyesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiler ile atölyenin diğer faaliyetleri için https://saitfaikmuzesi.org/sait-faik-arastirma-atolyesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sahicilikle
Zafer Yalçınpınar


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Sait Faik” başlıklı ilgilere https://evvel.org/ilgi/sait-faik adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
21
2014
0

Üç Şiir (Oğuzhan Oğuz)

Père Lachaise Hatırası

zamanın orta yerinde miyadı dolan çocuklar
mana’yı… esnek ruhlarıyla kazıdılar,
taş kesilen suratlarımıza…
gülümseyin! çekiyorum arkadaşlar.


 

bir kadeh sual

hangi kar taneleri ebediydi kaldırımda,
üzerine şarap döktüklerimiz dışında?


 

holy space

kafamın içinde biri var Lynch
koşturan, düşen, dizlerini kanatan biri!

öylesine büyük ki gözleri
bir ağlamayagörsün, kan basıyor beynimi!

kafamın içinde biri var Lynch
durduk yere üşüyen, buz tutan, kadehte uyuyan biri!

öylesine gür ki sesi
bir bağırmayagörsün, çınlatıyor beynimi!

kafamın içi diyorum Lynch! kafamın içi…
dünyaya gebe bir uzay gibi, ay aşeriyor geceleri.

Oğuzhan Oğuz

Eki
20
2014
0

Helenistika (2. Bölüm)

20141006_124301


 “helenistika” 2. Bölüm
Fotoğraflar: Z. Yalçınpınar

1. Bölüm: https://evvel.org/helenistika


20141005_130850

 

20141006_124410

Ayrıca bkz: Kendini Anlatan

20141006_124432


Hamiş: Z. Yalçınpınar’ın “Kendini Anlatan” fotoğraflarına https://zaferyalcinpinar.tumblr.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eki
19
2014
0

Açılım falan…

Son birkaç aydır, “Neden evvel.org ‘kapalı devre’ bir edebiyat oluşumu şeklinde yaşamını sürdürüyor?” gibi tuhaf sorular alıyorum. Şunu herkes biliyor olmalı zaten: EVV3L’in sayfaları, yıllardır sürdürdüğü ilgiler ve odaklar kapsamında, edebiyat, görsel sanatlar, dilbilim, felsefe, eleştiri, şiir, söyleşi ve edebiyat efemerası ürünlerine, kalb ve vicdan sahibi dostlarının, sahici ve sıkı takipçilerinin tümüne “sonsuz” açıktır… Hiçbir zaman da “kapalı” olmamıştır.

Written by in: Duyurular, Tartışmalar | Etiketler:
Eki
18
2014
0

‘Passolig Faşşoligtir’

Passolig protestosu sebebiyle, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bile tribünler boş kaldı. Fenerbahçeli tribün grupları, düzenledikleri basın açıklamasında ‘Passolig Faşşoligtir’ dedi.

Taraftarların Passolig protestosu sebebi ile günden güne tribünlerdeki taraftar sayısı azalıyor. Geçtiğimiz senelerde biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de tribünler boş kaldı, 52.652, kapasiteli Türk Telekom Arena’ya ancak 37.598 biletli taraftar geldi.

Fenerbahçe tribün grupları Yoğurtçu Parkı’nda toplandı ve Passolig uygulamasını protesto eden bir yürüyüş gerçekleştirdi. Park’tan Boğa Heykeli’ne yürüyen tribün grupları, burada bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamasının tam metni şurada: https://haber.sol.org.tr/spor/fenerbahce-tribunu-passolig-fassoligtir-haberi-98843

Eki
17
2014
0

Dünyanın tüm plaklarının peşinde…

plakkol

“Zero Freitas çocukluğundan beri topladığı milyonlarca plağı, açtığı müzik kütüphanesinde dijital ortama taşıyor. 10 kişilik ekip, günde 500 plaklık bir randımanla, Freitas’ın koleksiyonunu fişliyor ve dijital ortama geçiriyor. Bu hızla, bütün koleksiyonu fişlemek için 30 yıl gerekiyor.”

Haberin tam metnine https://zete.com/cilgin-koleksiyoncu-freitas-dunyanin-tum-plaklarini-sao-paoloda-topluyor/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Written by in: Duyurular, Tartışmalar | Etiketler:
Eki
17
2014
0

helenistika

helenistik2


 “helenistika”

Fotoğraflar: Z. Yalçınpınar


helenistik1

helenistik5

Ayrıca bkz: Kendini Anlatan

helenistik3


Hamiş: Z. Yalçınpınar’ın “Kendini Anlatan” fotoğraflarına https://zaferyalcinpinar.tumblr.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com