Mar
01
2013

Zamandışı şimdiki zaman…

Zaman ve kurallar; birbirinden doğma, birbirini çürüten ve hep yeniden doğan, birbirini yansıtan ve ancak böylece görünür olabilen, imgelerden ve karşı imgelerden örülü, zamandan gittikçe kopan bir zincir; bu ikisi, ortak ezgilerinin son perdelenişinde ruhun zaman-ötesi uzamını yansıtırlar, ve simgeselin ötesine geçilebilmesi, simgenin kendi kendisinin ilk-imgesine dönüşebilmesi her ne kadar olanaksızsa da, imge gerçekliği yine de ruhun bir parçası, barınağı ve zamandışı şimdiki zamanı olup çıkar.

Hermann Broch  
Kader Ağıtları-Vergilius’un Dönüşü, Çev: Ahmet Cemal, İyi Şeyler Yay. 1996, s.15

Yorum yapılmamış »

RSS feed for comments on this post.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com