Kas
09
2013

“ODTÜ Ayakta!” Bildirisi (8 Kasım)

Bkz: https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/odtu-ayakta-akademisyenlerden-sert-tepki-haberi-82295

ODTÜ AYAKTA!!!

Biz, aşağıda imzası bulunan ODTÜ Öğretim Elemanları ve Çalışanları, hukuksuz olarak başlatılmış bulunan Ankara Anadolu Otoyolu – Konya Yolu bağlantısı inşaatına karşı bir süredir ODTÜ mensup ve mezunlarıyla başta 100. Yıl ve Çiğdem Mahallesi sakinleri olmak üzere Ankara halkı tarafından sürdürülen protestolar konusunda yetkililer tarafından izlenen vurdumduymaz tavrı, uygulanan polis şiddetini, ve 18 Ekim 2013 tarihinde ODTÜ arazisine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin izinsiz girerek 3000’e yakın ağacı katletmesiyle giderek yoğunlaşan fiili ve ideolojik tüm saldırıları kınıyoruz.

ODTÜ arazisine yapılan fiili saldırıların mevcut “yol” inşaatı ile sınırlı kalmayacağı, başka “plan” oyunları ile Ankara’nın en önemli yeşil alanlarını hızla tahrip edecek rant alanı yaratma girişimlerinin gündeme geleceği, yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bu girişimleri örtbas etmek için çeşitli seviyelerdeki iktidar yetkilileri, doğrudan doğruya ODTÜ’nün saygınlığına ve kurumsal kimliğine yönelik ideolojik temelli saldırgan açıklamalarıyla kamuoyunu yanıltmaktadır ki bu Türkiye’nin geleceği açısından kaygı vericidir.

ODTÜ’ye yönelik bu ağır saldırılara kimi kişi ya da grupların direnişlerini bahane eden iktidar yetkililerinin doğrudan ve çoğu kez de tüm bir kurumu hedef alarak kolluk kuvvetleri eliyle cezalandırma yaklaşımı; sınıfları, öğrenci yurtlarını, lojmanları ve tüm yerleşkeyi gaza boğarak eğitimi ve yaşamı engelleyen saldırıları haklı gösterme çabaları; zorbalığın kamu yönetimi tarzı olarak gittikçe yaygınlaşması kabul edilemez.

ODTÜ’nün öğrencisi, mezunu, çalışanı ve akademisyeniyle, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da doğaya, Ankara kentine, tüm Türkiye’ye ve dünyaya karşı sorumluluklarını, bilimin ve sağduyunun ışığında yerine getirme kararlılığında olduğunu, desteğine çok büyük önem verdiğimiz kamuoyuna bildiriyor, yetkililerden:

1. Hukuksuz yol inşaatının ivedilikle ve yasal süreç sonuçlanana kadar durdurulmasını;

2. ODTÜ’ye, öğrencilerimize ve tüm mensuplarımıza karşı kamu otoritelerince sürdürülen ideolojik ve fiziksel saldırılardan derhal vazgeçilmesini;

3. Bugüne kadar gerçekleştirilen izinsiz arazi işgali, kamu malı ağaçlara zarar verilmesi, üniversite binalarına, yurtlara ve lojmanlara ayrım gözetilmeksizin biber gazıyla saldırılarak eğitimin engellenmesi gibi hukuk dışı uygulamaların sorumlularının görevden alınmalarını;

4. Kent içi ulaşımda özel araç kullanımını teşvik eden karayolu inşaatları yerine, Türkiye’nin taraf olup onaylamış olduğu uluslararası anlaşmalara ve ilan edilmiş ulusal ulaşım stratejilerine uyacak şekilde toplu taşıma projelerine öncelik verilip, başlanmış olanların da hızla sonuçlandırılmalarını;

5. Kentsel projelerle ilgili planlama kararlarında ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınması ilkesinin ülke çapında yaşama geçirilmesini

talep ediyoruz.

ODTÜ Öğretim Elemanları ve Çalışanları

Yorum yapılmamış »

RSS feed for comments on this post.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com