Kas
02
2020

BİR İSYAN MANİFATURACISI: GAYE SU AKYOL

Söz konusu Ece Ayhan olunca – ki bu olmakların en acı sureti hem, azınlıktır- gölgesiz bir nokta çakılıyor önümüze, bıçkın. Bakalım ne diyor Ece:

T. A.— (…)Ece Ayhan şiiri üzerine çok az yazı yazılmış. Yazılanların çoğu da aleyhinizde. Bol bol sövgü almış bir şairsiniz. Övgü yok denecek kadar az.

Ece Ayhan— Başka ne olabilir ki! Beni kafakola alamıyorlar. Şu anda bile –ki 60 yaşındayım- kafakola alamıyorlar. Bir beklentim yok. Bir şey istemiyorum. Ev istemiyorum, rüşvet istemiyorum, para istemiyorum, ödül istemiyorum. Bugüne kadar ödül almayan tek adamım ben.’

Ece Ayhan, Şiirin Bir Altın Çağı, YKY, 1993, s. 147,148

Gelgelelim, Ece Ayhan için neden -İlhan Berk’in bir tanımlamasından esinle- ‘gölgesiz bir nokta’ ifadesini kullanıyorum:

Bir insanın kovgun oluşunun diyetidir bu… Neresinden bakarsanız bakın, arkasında hiçbir şey göremezsiniz. Çünkü düzgüden sapmıştır Ece… Ve attığı her adım aleyhine işlemiştir. İşte tam da bu sebeple! Sistemin getirdiği her şeyi reddetmiştir Ece… Güdülememiştir!

İşte, ‘kendi ekmeğini dahi’ yememiştir, yiyememiştir… Peki ‘hangi akla hizmettir’ Ece’nin ekmeğini yemek?

”Yerim, içerim, uçarım, kaçarım. -ki uçamıyor, o da başka bir erik meselesi- kanat benim kime ne!” gibi bir ağız konuşuyor Gaye Hanım… Marjinalliğin üste janjan bir kostüm çekmek olarak nitelendiği bir üslupla… Hay hay! Buna laf edecek halimiz yok… ‘Siz, -ne de olsa- böyle, seviliyorsunuz!’ Ancak bu konu, ‘Yort Savul’a hangi sebeple gelmiş ya da ‘getirtilmiştir’ ve Gaye Hanım’ın rakılı lakırdılarına meze olmuştur?

2. Harbi karşılık verecek ama herkes
Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya

3. Bir, Yeryüzüne nasıl dağılmıştır
Tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar?

4. İki, Daha yavuz bir belge var mıdır ha
Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden?

5. Üç, Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır
Nice akar huruc alessutanlarda bayraksız davulsuz?

6. Nerede kalmıştık? Tarihe ağarken üç ağır yıldız
Sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanatları yoluk’

Ece Ayhan (Yort Savul adlı şiirinden…)

-unutuş kadar mıdır utanış?
____________ölçelim de, hani?-
Merakımdan soruyorum…
-Bir huyluk, kemiğime dokunuyor-
Bu soruların cevabı, ayık kafayla mı verilmiştir?
”İki kaşık gibi iç içe uyurlarken” -uyuyaraktan…-

EMİR ALİSİPAHİ
2 KASIM 2020


Ayrıca okuyunuz: “Ece Ayhan’a dair… Gaye Su Akyol’a Açık Mektup” (Zafer Yalçınpınar, 30 Ekim 2020)


Hamiş: EVV3L kapsamında yayımlanan “Ece Ayhan” başlıklı çalışmalara https://bit.ly/eceindeks adresinden, Ece Ayhan web sitesine ise https://zaferyalcinpinar.com/bakissiz.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorum yapılmamış

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com