Eyl
29
2011

“Göbekli Tepe” üzerine…

Geçenlerde, “Arkeoloji ve Sanat” dergisinin editörü Sn. Nezih Başgelen tarafından Urfa’daki “Göbekli Tepe” kazıları üzerine gerçekleştirilen çok sıkı bir sunuma misafir oldum. Neolitik çağa ait bu buluntuyla -dünyanın en eski tapınağının ortaya çıkarılmasıyla- birlikte hem bilimsel, hem de disiplinler arası ilişkiler düşünüldüğünde insanlık tarihi için yeni çıkarımların, yeni bir farkındalığın ve yeni bir poetikanın oluşabileceğini/varlığını sezdim. Göbekli Tepe kazılarına ilişkin çeşitli ön-bilgilere şu iki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.gobeklitepe.info/
http://www.gobeklitepefilm.com/

Yorum yapılmamış »

RSS feed for comments on this post.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com