Nis
12
2013

Antonio Negri ile “Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri” Konferansı (27-28 Nisan 2013)

“Ünlü post-Marksist felsefeci Antonio Negri, MonoKL Yayınları’nın Bakırköy Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği uluslararası konferans kapsamında İstanbul’a gelecek. Negri, 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek “Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri” konferansına katılacak.

Michael Hardt ile birlikte 2000 yılında yayınlanan “İmparatorluk” adlı kitaplarında küresel egemenliğin yeni biçimini tanımlayan Antonio Negri, dünya çapında bir etki yaratmışlardı. Bu kitaplarında sosyalist kuramda da köklü bir paradigma değişikliği öneren ve bunun teorisine girişen Hardt ve Negri, emperyalizm teriminin artık durumu açıklayamadığını, bunun yerine ulus-devletler kadar ulusüstü kurum, şirket ve STK’ları da içeren, her yere yayılan bir emperyal ağın var olduğunu savundular. Bu yeni egemenlik biçimini, düşmanı ve alanı belirsiz, sürekli bir küresel savaş hali olarak da anlatan Hardt ve Negri, bu durumun yaşamın her alanına yayılıp, demokrasinin süresiz askıya alınmasına zemin hazırladığını ve “Küresel bir Apartheid” düzenine girildiğini anlatmışlardı.

Tanımladıkları bu küreselleşme biçiminin aynı zamanda sayısız küresel ortaklaşma biçimine de hayat verdiğini ve son yıllardaki direnişlerde bunun görüldüğünü belirten Hardt ve Negri, farklı emek biçimlerinin kendi tekilliklerini koruyarak birlikte ortak zeminler geliştirdiklerini ve bunların her tür üretimin koşulu haline geldiğini ileri sürmüşlerdi. Bu ortak payda temelinde etkileşim içinde olan tekilliklerin farklılıklarından vazgeçmeden bir araya geldiklerini anlatan Hardt ve Negri, buradan hareketle “Çokluk kavramını geliştirmiş ve 2004 yılında da bu kitaplarını yayınlamışlardı. Hardt ve Negri, “Çokluk”u, sözünü ettikleri tekillik ve ortaklık dinamiğinden doğan öznellik olarak tanımlamışlar ve ne halk gibi türdeş ne de kitleler gibi parçalı olmadığını vurgulamışlardı.”
Süleyman Arıoğlu’nun haber metninden…

Bkz: http://www.cnnturk.com/2013/kultur.sanat/diger/04/11/negri.istanbula.geliyor/703843.0/index.html

Yorum yapılmamış »

RSS feed for comments on this post.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com