Kas
25
2008

6’nın 8’e benzemediği gibi…

(…)Binbaşı Hunter, işi gücü rakamlarla uğraşmak olan bu ufacık tefecik adamcağız daima başkalarının kudretine dayandığından olacak, bütün insanları ya başka kuvvete dayanarak yaşayan veya yaşamaya uygun olmayan varlıklar addederdi. Binbaşı Hunter mühendisti. Harb dışında, kimse ona başka insanlara emredecek bir mevki vermeyi aklından bile geçiremezdi. Binbaşı adamlarını rakamlar gibi sıraya dizer, toplar çıkarır, çarpardı. Matematikçiden çok aritmetikçiydi. Daha ileri matematik ilminin inceliğini, âhengini havsalası alamazdı. Binbaşıya göre, insanlar, boyları bosları, ağırlıkları itibariyle tıpkı altının sekize benzemediği gibi birbirlerinden ayrılırdı, fakat bunun haricinde aralarında pek az fark görülürdü. (…)

John Steinbeck
“Ay Battı” adlı romanından…

 

Yorum yapılmamış »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com